Портал eschenker

Specifika villkor för Skicka enkelt

Köpt frakt är giltig i 7 dagar. Outnyttjade fraktdokument kan inte användas efter giltighetstiden. Som privatperson (konsument) har man enligt Distansavtalslagen rätt att ångra köp av en outnyttjad frakttjänst inom 14 kalenderdagar från den tidpunkt beställningen gjordes via Internet (ångerfrist). Påbörjad transport kan inte ångras.

Felaktigt angivna mått- och viktuppgifter kan medföra att Schenker AB kommer att efterdebitera dig för mellanskillnaden plus eventuell administrativ avgift.


För de transporter som beställs i Skicka enkelt ombesörjs inte ändringar av t.ex. leveransadress på begäran av avsändare eller mottagare. Om paket ej kan levereras enligt beställning returneras försändelsen, för avhämtning av avsändaren, till den Schenker terminal eller det ombud som ligger närmast avsändaren. Returfrakten betalas av ursprunglig avsändare.

Behandling av personuppgifter

DB SCHENKER behandlar, inom ramen för sitt uppdrag, personuppgifter för att kunna utföra de tjänster som beställs. Personuppgifterna består exempelvis av mottagaruppgifter eller avsändaruppgifter (namn, adress, telefonnummer, mailadress eller liknande). Ändamålet för behandlingen är att kunna utföra den tjänst som DB Schenker åtagit sig. DB SCHENKER hanterar alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning (inkluderat Dataskyddsförordningen/GDPR).

Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter DB Schenker har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter. Du har rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer och i vissa situationer få uppgifter borttagna ur vårt system. Dock har DB Schenker i flera fall rätt att behålla och behandla dina personuppgifter så länge som de behövs för att utföra den beställda tjänsten.

Vid paketutlämning via paketombud kontrolleras att mottagarens legitimation överensstämmer med mottagaren av paketet samt att det är rätt person som visar legitimationen. Detta för att säkerställa att ingen obehörig hämtar ut dina paket. I samband härmed behandlas även mottagarens personuppgifter. Identitetshandlingens nummer sparas tillsammans med kolli-ID. Uppgifterna används om du eller mottagaren behöver göra en reklamation.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till polisen eller andra myndigheter vid misstanke om brott vid köp via distans- och e-handel. Mer information om DB Schenker integritetspolicy och användning av cookies finns att tillgå här.

Utlämning av paket/gods på ombud/terminal eller vid hemleverans

Du som avsändare har skyldighet att informera mottagaren om att kontrollera eventuella skador vid mottagandet för att reklamationsrätt ska föreligga.

Villkor vid reklamation

Skada, minskning eller förlust som är synlig, ska anmälas genast vid paketet/godsets mottagande och antecknas i det kvitterade exemplaret av transportdokumentet eller annan handling. Dold skada ska anmälas till Schenker AB snarast, dock senast sju (7) dagar efter mottagandet av paketet/godset. Läs mer i Transportvillkoren kapitel 5.1 Reklamation.

Uppdragsgivaren har rätt till ersättning som om paketet/godset gått förlorat om utlämning inte kan ske inom 30 dagar från det paketet/godset mottogs till transport enligt NSAB 2015, paragraf 20 A samt Transportvillkoren, kapitel 4.1 Utökat ansvar.

Den som begär ersättning måste styrka varans värde vid transportens början och sin ekonomiska förlust samt att skada/förlust skett under Schenker AB:s ansvarsperiod.

Vid en auktion är det auktionspriset som är varans värde.

Tranporttjänsten/produkten styr ersättningsbelopp:

 • DB SCHENKERparcel (inom Sverige) – max SEK 50 000
 • DB SCHENKERparcel (mottagare utanför Sverige) – max 8,33 SDR per kilo (ca 83 SEK per kilo.)
 • DB SCHENKERparcel Ombud – max SEK 5 000
 • DB SCHENKERsystem – max SEK 150 per bruttokilo

Läs den kompletta information om vad som gäller i Transportvillkoren, kapitel 4 (Tilläggsbestämmelser), NSAB 2015 samt Delat ansvar.

В Климовске появился первый в России «Бронзовый» склад DB Schenker


Всего в Европе таких сладов пока что насчитывалось 15, российский стал 16-м.

В рамках глобальной программы XSITE компании DB Schenker склад в Климовске был номинирован на Бронзовый статус. Защита Бронзового статуса представляет собой аудит европейскими партнерами на соответствие 103 критериям в таких областях как: охрана труда, охрана окружающей среды, внедрение подхода бережливого производства, обучение и вовлеченность персонала в рабочие процессы, развитие лидерских качеств сотрудников, эффективность процессов и их постоянное совершенствование и т.д. Все это будет способствовать повышению качества обслуживания клиентов российского представительства компании.

Программа первоклассных складских процессов XSite  — собственная разработка компании DB Schenker, направленная на то, чтобы усовершенствовать складскую логистику в дополнение к общепринятым мировым стандартам.

«Внедряя программу XSITE, складская логистика получает: преимущества, в том числе и перед конкурентами в данной сфере, на рынке логистических услуг в России, а, также, обмен передовым европейским опытом и уникальность системного подхода к управлению складом», — рассказывает генеральный директор АО «ШЕНКЕР» Айварс Тауриньш.

У клиентов, воспользовавшихся услугами такого склада теперь появится возможность не только обрабатывать и хранить свою продукцию, но также использовать помещение в качестве шоурума уже для своих заказчиков и партнеров.

Программа XSITE предполагает 4 основных статуса:

 • «Развивающийся» –статус приобретает склад по завершению внедрения XSITE. На основе европейского опыта, склад считается «Развивающимся» в период от 6 месяцев до одного года, по истечению которого может подать заявку на номинацию на Бронзовый статус.
 • «Бронзовый» статус присуждается складу, соответствующему глобальным операционным стандартам и указанным выше критериям.
 • «Серебряный» статус подразумевает расширенный перечень критериев по отношению к Бронзовому и более глубокую степень операционной зрелости.
 • «Золотой» статус – включает в себя требования бронзового и серебряного и дополнительно выполняет функцию обучающего центра DB Schenker со всего мира.

 В России склад в Климовске является первым и, на данный момент, единственным, номинированным на Бронзу и шестнадцатым из трехсот складов в Европе.

 «Все наши склады, независимо от статуса, соответствуют самым высоким мировым стандартам, но «Бронзовые» превосходят все ожидания, особенно учитывая тот факт, что ни одного «Серебряного» и «Золотого» склада до сих пор нет, потому что никто еще не смог соответствовать столь высоким критериям», — пояснил Айварс Тауриньш.

По словам генерального директора АО «ШЕНКЕР» в будущем компания планирует распространить программу XSITE на другие складские комплексы. Уже в этом году туда будет включен склад в городе Чехове и проведен аудит на соответствие Бронзовому статусу для второго склада в Климовске. В 2020 году к программе присоединится еще несколько помещений.

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕСАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШЕНКЕР»По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС7810944666

О компании: АО «ШЕНКЕР» ИНН 7810944666, ОГРН 1027804885668 зарегистрировано 29.09.1992 в регионе Москва по адресу: 101000, г Москва, улица Маросейка, дом 9/2 СТРОЕНИЕ 8, ПОМЕЩЕНИЕ I. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала 44 200,00 руб.

Руководителем организации является: Генеральный Директор — Тауриньш Айварс, ИНН . У организации 1 Учредитель. Основным направлением деятельности является «деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками».

Рейтинг организации: Высокий  подробнее Должная осмотрительность (отчет) ?

Статус: ? Действующее

Дата регистрации: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

? По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 29.09.1992

Фонд оплаты труда / Средняя заработная плата Доступно в Премиум Доступе ? Среднемесячная заработная плата в организации ниже среднемесячной заработной платы в регионе Москва. Подробнее…

ОГРН  ?   1027804885668    присвоен: 28.11.2002
ИНН  ?   7810944666
КПП  ?   770101001
ОКПО  ?   20806805
ОКТМО  ?   45375000000

Реквизиты для договора  ?  …Скачать

Проверить блокировку cчетов  ?

Контактная информация \u04… Посмотреть ?

Отзывы об организации  ?: 0   Написать отзыв

Юридический адрес: ? По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 101000, г Москва, улица Маросейка, дом 9/2 СТРОЕНИЕ 8, ПОМЕЩЕНИЕ I получен 16.02.2015 зарегистрировано по данному адресу: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС Руководитель Юридического Лица ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС Генеральный ДиректорПо данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Тауриньш Айварс

ИНН ?

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

действует с По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 28.04.2015

Учредители ? () Уставный капитал: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 44 200,00 руб.

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШЕНКЕР ИСТ» По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 44 200,00руб., 28.11.2002

Держатель реестра:По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕГИСТРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО «СТАТУС», По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 7707179242

Основной вид деятельности: ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 52.29 деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Дополнительные виды деятельности:

Единый Реестр Проверок (Ген. Прокуратуры РФ) ?

Реестр недобросовестных поставщиков: ? По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

не числится.

Налоговый орган ? По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 1 По Г.москве Дата постановки на учет: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 16.02.2015

Регистрация во внебюджетных фондах

Фонд Рег. номер Дата регистрации
ПФР  ?   087108131973 По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 16.03.2015
ФСС  ?   781200162577191 По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 20.11.2007

Уплаченные страховые взносы за 2018 год (По данным ФНС):


Коды статистики

ОКАТО  ?   45286555000
ОКОГУ  ?   4210011
ОКОПФ  ?   12267
ОКФС  ?   23

Финансовая отчетность АО «ШЕНКЕР» ?

 ?

Финансовый анализ отчетности за 2019 год Коэффициент текущей ликвидности: 1.2 Коэффициент капитализации: 2.4 Рентабельность продаж (ROS): Подробный анализ…

В качестве Поставщика:

,

на сумму

В качестве Заказчика:

,

на сумму

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Судебные дела АО «ШЕНКЕР» ?

найдено по ИНН: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Ответчик: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

, на сумму: 14 549 104,00 руб.

Истец: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

, на сумму: 40 950 885,00 руб.

найдено по наименованию (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Исполнительные производства АО «ШЕНКЕР» ?

найдено по наименованию и адресу (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Лента изменений АО «ШЕНКЕР» ?

Не является участником проекта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС ?

Följande varuslag får inte skickas via vår tjänst Skicka enkelt

 • Varor med flytande innehåll/vätskor
 • Temperaturkänsliga varor (värme/kyla)
 • Livsmedel
 • Läkemedel
 • Narkotika och droger
 • Alkohol
 • Tobaksprodukter
 • Levande växter
 • Levande eller döda djur
 • Lik/likdelar samt urnor eller liknande med aska
 • Däck (gäller endast vid ombudsleveranser)
 • Värdeföremål (såsom t.ex. kontanter, smycken, värdepapper eller liknande).
 • Licenspliktiga skjutvapen, luftvapen och kopior eller replikor av dessa vapen, oavsett tillverkningsår. Ej heller vapendelar eller ammunition.
 • Farligt gods/farligt avfall, samtliga ADR-klasser (ej heller som begränsad mängd)
 • Varor som omfattas av exportrestriktioner

Schenker AB förbehåller sig rätten att stoppa transporten och vidta lämpliga åtgärder på avsändarens bekostnad om avvikelser från ovan regler har gjorts.


С этим читают